VCService định hướng Hỗ trợ doanh nghiệp Quảng bá doanh nghiệp

Với xứ mệnh giúp các doanh nghiệp nhỏ có chỗ đứng đầu tiên trên thị trường cũng như tạo dựng thương hiệu cho doanh nghiệp nhỏ phát triển, chúng tôi sẽ cố gắng để đám ứng nhu cầu của khách hàng.

Về chúng tôi

Chúng tôi là những người cùng có ý tưởng phát triển cộng đồng doanh nghiệp trẻ tại Việt Nam và tạo sân chơi mới cho các doanh nghiệp!

Trở thành vừa là doanh nghiệp và là đối tác chiến lược của từng doanh nghiệp nhỏ để tạo nên môi trường doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam

Phát triển và quảng bá doanh nghiệp của bạn, tạo chỗ đứng thương hiệu cho bạn

HTML/CSS
100%
Design
85%
WordPress
75%
Photoshop
85%